Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

ŠKOLNÍ ROK 

2018/2019

 

 

enlightened Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

      Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do

     MŠ Čakovice III pro školní rok 2019/2020 Do MŠ Čakovice III bylo

     podáno 135 žádostí o přijetí, volných míst je 38. Zveřejněním seznamu

     se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se

     zákonnému zástupci nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní

     zástupci písemně do vlastních rukou.

Do provozovny „Bermanova“ byli přijati uchazeči s těmito registračními

čísly:   Registrační číslo 1. 059/ 2019

                                         2. 014/ 2019

                                         3. 044/ 2019

                                         4. 127/ 2019

                                         5. 041/ 2019

                                         6. 116/ 2019

                                         7. 025/ 2019

                                         8. 020/ 2019

Do provozovny „Schoellerova“ byli přijati uchazeči s těmito registračními

čísly:   Registrační číslo 1. 111/ 2019                   16. 106/ 2019

                                         2. 105/ 2019                  17. 104/ 2019

                                         3. 087/ 2019                  18. 086/ 2019

                                         4. 101/ 2019                  19. 091/ 2019

                                         5. 121/ 2019                  20. 071/ 2019

                                         6. 045/ 2019                  21. 043/ 2019

                                         7. 005/ 2019                  22. 027/ 2019

                                         8. 095/ 2019                  23. 084/ 2019

                                         9. 078/ 2019                  24. 107/ 2019

                                       10. 037/ 2019                  25. 019/ 2019

                                    11. 022/ 2019                  26. 083/ 2019

                                       12. 108/ 2019                  27. 040/ 2019

                                       13. 057/ 2019                  28. 052/ 2019

                                       14. 075/ 2019                  29. 015/ 2019

                                       15. 099/ 2019                  30. 006/ 2019

      Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků

      přijímacího řízení, a to nejpozději do pátku 31.5.2019,

      doručili vyplněný zápisový lístek do naší mateřské školy,

      pokud Vaše dítě od 1.9.2019 nastoupí.

     Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou

     značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských

     škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném

     rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

     Třídní schůzka pro rodiče dětí přijatých do provozoven

     Schoellerova i Bermanova se koná ve středu 26.6.2019

     v 16.00 hod. v Mateřské škole Čakovice III –

                                             Schoellerova 936/28 (Čtyřlístek).

---------------------------------------------------------------

enlightened !!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!

     DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE ŠKOLCE V PŘÍRODĚ

       Sraz je v pondělí 27.5. 2019 u předního vchodu do MŠ (nejdříve)

       v 9.00 - 9.15 hod., kde proběhne předání všech dokumentů, léků,

       kapesného (maximálně 200,- Kč).

       Předpokládaný odjezd je v 10.00 hod. za přítomnosti rodičů!!!

-----------------------------------------------------------------

enlightened LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

   pátek 28.6. 2019 - konec školního roku 2018/2019

    1.7.-26.7. - MŠ Čakovice III (Schoellerova 936, Čakovice)

    29.7.-30.8. - ZAVŘENO 

    pondělí 2.9. 2019 - začátek školního roku 2019/2020

    Upozorňujeme rodiče, že prázdninový provoz bude pouze v MŠ

    Schoellerova a přednostně budou přijímány děti obou

    zaměstnaných rodičů! Svůj případný zájem o prázdninový provoz

    nahlaste třídním učitelkám.

    Důležité upozornění!

    Platby prázdninového provozu jsou vybírány předem v hotovosti,

    v červnu paní hospodářkou Ivetou Čechovou (termín platby bude

    upřesněn).

    Školné za 2 týdny = 400,- Kčza 4 týdny = 800,- Kč + stravné

    které se počítá podle počtu dní, na které je dítě přihlášeno

    (v případě nepřítomnosti dítěte, se vrací pouze částka za stravné).

Krásné léto přeje ředitelka MŠ

-----------------------------------------------------------------

enlightened Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o akci "Sběr papíru", kterou pro naši školku zajišťuje p. Klauzová.

Vybrané finanční prostředky budou využity pro Vaše děti (na odměny, výtvarné potřeby, aj.)

Termíny sběru papíru budou probíhat v těchto měsících: ŘÍJEN, LEDEN, KVĚTEN

Termíny sběru papíru budou vždy v daný měsíc vyvěšeny na nástěnkách ve vašich třídách.

       Děkujeme za spolupráci

MŠ Čakovice III

------------------------------------------------------------------